Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.zarice.eu
(dále jen „Obchodní podmínky")


 


 

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.zarice.eu, jehož provozovatelem je Mgr. František Míča, JF-Gas, Spáčilova 3373, Kroměříž 767 01, IČO 43013864, DIČ CZ530114131, č.u 238821386/0300 mail: obchod@zarice.cz, telefon: +420 736 636 898.

Objednávka zboží


 

Zboží, které si vyberete v internetovém obchodu, lze objednat vyplněním objednávkového formuláře na www.zarice.eu.

K provedení řádné objednávky je kupující povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému internetového obchodu
www.zarice.eu. Kupující je povinen uvést přesné a pravdivé údaje tak, aby bylo zajištěno řádné plnění, jinak internetový obchod www.zarice.eu neodpovídá za opožděné plnění či jiné vadné plnění.


 

V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM KURÝRNÍ SLUŽBA DORUČÍ POŠKOZENOU ZÁSILKU, PROSÍME O NEPRODLENÉ KONTAKTOVÁNÍ, NĚKTERÉ SLUŽBY MAJÍ ZAKOTVENOU PODMÍNKU NAHÁŠENÍ ŠKODY DO TŘÍ DNŮ PO DORUČEN.


Uveřejnění nabízeného zboží v internetovém obchodu
www.zarice.eu není ze strany internetového obchodu www.zarice.eu návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného zboží, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností internetového obchodu www.zarice.eu.
Za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního zboží je považováno teprve doručení objednávky kupujícího na koupi daného zboží prodávajícímu za pomoci internetového objednávkového systému na www.
www.zarice.eu nebo emailem na adresu prodávajícího (viz výše).

Odesláním objednávky projevuje kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami, závazně si objednává zboží uvedené v objednávce a souhlasí také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce.
Prodávající potvrdí kupujícímu doručení objednávky bez zbytečného odkladu. Potvrzení doručení objednávky prodávajícím je pouze informačním vyrozuměním kupujícího o doručení jeho objednávky prodávajícímu a není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím s kupujícím ohledně konkrétního zboží uvedeného v objednávce.

Za přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce se ze strany prodávajícího považuje až vyrozumění kupujícího prodávajícím, že objednané zboží je připraveno k odeslání kupujícímu.

Teprve vyrozuměním kupujícího o připravenosti zboží k expedici je tak uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně boží objednaného kupujícím v objednávce.
Doručená objednávka kupujícího se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodávajícího, jestliže prodávající vyrozumí kupujícího, že:

  • objednávku nepřijímá či odmítá

  • objednané zboží není možno dodat

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího

  • pokud zjistí, že si kupující v minulosti nevyzvednul objednané zboží

  • kdy není schopen kupujícímu doručit zboží v daném termínu

  • v případech, že se zboží, které není skladem, již nevyrábí nebo nedodává

  • kdy se výrazným způsobem navýšila cena výrobce či dodavatele zboží

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě, že prodávající nepotvrdí kupujícímu přijetí objednávky nejpozději do 10 dnů od jejího odeslání kupujícím, považuje se objednávka kupujícího za odmítnutou.

Zrušení potvrzené (tzn. závazné) objednávky ze strany kupujícího je možné dohodou. Nezbytně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s nerealizovanou, potvrzenou objednávku hradí prodávajícímu kupující.

Dodací podmínkyMožné způsoby dopravy:

1) Dobírkou obchodním balíkem dle ceníku PPL, GLS nebo Toptrans
- obvykle doručeno do 3 dnů po expedici

2) Doručovací službou prodávajícího

- zboží lze dodat již následující pracovní den po potvrzení možnosti
expedice zboží. V případech velké objednávky je možné po domluvě doručení
doručovací službou prodávajícího i mimo Kroměříž.

3) Osobním vyzvednutím kupujícím. Zakázku je možné vyzvednout v předem dohodnutém termínu. V Kroměříži v naší provozovně, adresa bude upřesněna po dohodě a přijetí objednávky.


 


 

V případě platby při převzetí zboží kupujícím je zboží skladem expedováno a dodáno obvykle do 1-5 pracovních dnů od potvrzení doručení objednávky, v závislosti na zvoleném způsobu dodání a lokalitě kupujícího. V případě, kdy zboží není k dispozici skladem a doba dodání je delší než týden, prodávající kupujícího obratem kontaktuje a dohodne s ním individuální termín dodání zboží.

Při platbě předem je zboží expedováno po připsání fakturované částky na účet prodávajícího a dodáno obvykle do 1-5 pracovních dnů v závislosti na zvoleném způsobu dodání a lokalitě kupujícího. V případě, kdy zboží není k dispozici skladem a doba dodání je delší než týden, prodávající kupujícího obratem kontaktuje a dohodne s ním individuální termín dodání zboží.

Platba předem je vyžadována při celkové objednávce zboží přesahující částku 30000,-Kč. Podmínky je možno domluvit individálně

Pokud bude objednané zboží odebráno kupujícím v Kroměříži od doručovací služby prodávajícího, platba předem, při celkové objednávce zboží přesahující částku 30000,-Kč, není vyžadována.  V  těchto případech je kupující povinen odebrat zboží do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení možnosti expedice zboží, jinak má prodávající právo od smlouvy odstoupit, popř. odeslat zboží zákazníkovi dobírkou na jeho náklady a to podle své volby.


Expedici zboží prodávající kupujícímu potvrdí e-mailem.
Předání zboží kupujícímu je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Při převzetí zásilky/zboží je kupující povinen ihned překontrolovat, v přítomnosti zástupce kurýrní/zasílatelské služby či poštovního doručovatele, stav zásilky (např. poškození krabic apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplné nebo poškozené zboží je třeba bezodkladně nahlásit prodávajícímu.


Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží kupujícímu doručit později než v obvyklé lhůtě v případě, že v době objednání nebude příslušné zboží na skladě. Zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
www.zarice.eu bude kupujícímu dodáno pouze na existující adresu v České republice. Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.


Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny včetně poštovného a převzetím zboží.
Daňový doklad (fakturu), který je zároveň i záručním listem, obdržíte v zásilce společně se zbožím.

Všechny objednávky zboží v celkové hodnotě nad 5000 Kč mají dopravu zdarma. Změna dopravy vyhrazena.
Týká se především české pošty, kde nefunguje služba pick and ship. To znamená, že nemohu vyzvednout od dodavatele a poslat přímo k zákazníkovi. Tím cestuje zásilka ke mně a následně k zákazníkovi, což by pro něj znamenalo hradit dvojí dopravné.

Způsob platbyPlatba při převzetí zboží kupujícím:
1)
Dobírkou

- při osobním převzetí zboží od kurýra PPL - zboží zaplatí kupující v hotovosti kurýrovi PPL. Místo a doba předání zásilky budou s kupujícím telefonicky dohodnuty operátorem kurýrní služby PPL, který Vás bude kontaktovat na Vámi udaném telefonním čísle.

- při osobním převzetí zboží od zasilatelské služby prodávajícího - zboží zaplatí kupující zasilatelské služby při převzetí v hotovosti. Místo a doba bude upřesněna e-mailem, nebo telefonicky zasilatelskou službou prodávajícího.


 

Platba předem (prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky):

2)Převodním příkazem - po obdržení a potvrzení objednávky prodávající zašle e-mailem kupujícímu zálohovou fakturu se všemi potřebnými údaji. Fakturovanou částku může kupující buď složit na kterékoli pobočce banky prodávajícího, nebo ji poslat převodem ze svého účtu. Po připsání fakturované částky (kupní ceny) na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu odesláno jím zvoleným způsobem.


 

Ceny


 

K ceně zboží je připočítána cena dopravy/doručení objednaného zboží. Ceny dopravy, viz "Vyzvedávání zboží a platby".
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Záruka vrácení zboží a peněz


Garance vrácení peněz - Pokud nejste spokojeni se zbožím, můžete nám jej do 30 dnů bez obav vrátit.


V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou a to bez udání důvodu a má právo na vrácení peněz.


Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1) Odeslat e-mail na adresu obchod@zarice.cz s textem: Tímto jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne dd.mm.mmmm (faktura číslo…) a požaduji vrácení uhrazené částky na účet č................../....... Datum + jméno a příjmení.
2) Zboží poté kupující na vlastní náklady doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného e-mailu.
3) Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené a nerozbalené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi (faktury). Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době objednávky v sortimentu zboží internetového obchodu
www.zarice.eu

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám 100% ceny zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet či složenkou a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Ochrana osobních údajů


 

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail), jež jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou internetovým obchodem
www.zarice.eu považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. www.zarice.eu tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (např. pošta či kurýrní služba) a to pouze v nutném rozsahu.
Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby internetový obchod
www.zarice.eu poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.


Internetový obchod
www.zarice.eu tímto informuje kupujícího - fyzickou osobu, který poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že kupující má právo přístupu k nim, na jejich opravu a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona.

Registrací na internetových stránkách www.zarice.eu kupující souhlasí ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu mohou být prodávajícím zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), může být kontaktován nevyžádaným direkt e-mailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb www.zarice.eu Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv písemně bezplatně odvolán na adrese prodávajícího: obchod@zarice.eu.

Souhlas podle předchozích bodů je kupujícím poskytován na dobu do odvolání.Reklamační řád


 

Záruční podmínky se řídí platnými právními normami a reklamačním řádem.

1. Reklamaci zjištěné vady nebo poškození zboží může kupující bez zbytečného prodlení uplatnit elektronickou poštou na adrese: obchod@zarice.eu. Po předchozím oznámení emailem může kupující zaslat zboží včetně daňového dokladu (faktury), příp. záručního listu a přesné specifikace závady (viz bod 2 Reklamačního řádu) poštou na adresu místa odesílání zásilek:

Mgr. František Míča, JF-Gas,  Kotojedy 3301, 767 17 Kroměříž

Bez předchozího písemného oznámení reklamace zboží na adresu prodávajícího neposílejte. Zboží zasílejte formou obchodního balíku České pošty. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Bude-li reklamace uznána, zákazník obdrží peníze včetně dopravného.

2. Oznámení o vadách/poškození zboží (reklamační protokol)musí obsahovat: Jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, sdělení jaký konkrétního nárok z odpovědnosti za vadu/poškození zboží kupující uplatňuje, popis a datum jejího vzniku.

3. Zboží musí být dodáno kompletní včetně kopií dokumentace (dodací list, faktury, příp. záruční list). Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má kupující právo na výměnu věci za bezvadnou nebo na finanční vyrovnání; při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odstranění.

4. Pokud se jedná o možnost poškozené zásilky při doručení a předávání zboží, je kupující povinen zkontrolovat za přítomnosti pracovníka kurýrní služby či poštovního doručovatele či jiné relevantní osoby zboží s dodacím listem/fakturou a sepsat zápis o zjištěném stavu. Zboží, resp. zásilku v takovém případě kupující nepřevezme a bez prodlení informuje prodávajícího.

5. Pokud prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na objednávce, má kupující právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním obalu.

6. Pokud dojde k omylu kupujícího při vyplňování objednávky, bude zboží vyměněno za požadované, ale ve stejné nebo vyšší hodnotě (náklady hradí kupující). Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním obalu.

7. Nebude uznána reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.

8. V případě odesílání zboží kupujícím zpět prodávajícímu musí kupující zboží zabalit do původního obalu. Pokud to není možné, zajistí obal náhradní, ale potom nese odpovědnost za vady na zboží vzniklé při přepravě nedostatečnou ochranou zboží.

V případě že prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
Závěrečná ustanovení


 

Kupující zasláním elektronické objednávky potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s Obchodními podmínkami a cenou zboží včetně poštovného/poplatku za doručení/dopravu zboží. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2011.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči kupujícímu využít třetí osobu.

JF-Gas.